You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Team Ciclismo Mundial kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Team Ciclismo Mundial, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Team Ciclismo Mundial verstrekt. Team Ciclismo Mundial kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- & achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres

Waarom Team Ciclismo Mundial uw gegevens nodig heeft

Team Ciclismo Mundial verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Team Ciclismo Mundial uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Team Ciclismo Mundial uw gegevens bewaart

Team Ciclismo Mundial bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Team Ciclismo Mundial verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Team Ciclismo Mundial worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Team Ciclismo Mundial gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Team Ciclismo Mundial maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Team Ciclismo Mundial bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Team Ciclismo Mundial te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Team Ciclismo Mundial heeft hier geen invloed op.

Team Ciclismo Mundial heeft Google geen toestemming gegeven om via Team Ciclismo Mundial verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iko-crelan.be. Team Ciclismo Mundial zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Team Ciclismo Mundial neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Team Ciclismo Mundial maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Team Ciclismo Mundial verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Team Ciclismo Mundial op via info@iko-crelan.be. Www.d-signstudio.be is een website van Team Ciclismo Mundial. Team Ciclismo Mundial is als volgt te bereiken:

Dorp 15/102
2200 Herentals
+32 14738985
info@iko-crelan.be