You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Samenwerking IKO-Crelan, Crelan-IKO en WAC-team

Sinds enkele jaren is er een structurele samenwerking tussen IKO-Crelan en het WAC-team.

Naar aanleiding van enkele transfers van het WAC-team naar IKO-Crelan in het verleden, hebben beide ploegen de koppen samen gestoken om te bespreken hoe we hier beiden beter van kunnen worden. IKO-Crelan wil immers meespelen in de top bij de jeugdreeksen en de doorstroming naar de U23 en Elites verzekeren. Maar we zijn er ons ook van bewust dat de onderste laag van de piramide zo mogelijk nog belangrijker is.

Aan de basis begint alles. In plaats van goede elementen weg te pikken bij clubs zoals het WAC-team wielen wij hen ondersteunen in hun werking. Op die manier proberen we een meerwaarde te creëren voor WAC-team en voor de renners een logisch traject uit te stippelen waarbij de weg naar de hogere leeftijfscategorieën is uitgestippeld binnen dezelfde organisatie en samenwerking.

Ons verhaal

Bovendien ziet WAC-team hun renners niet 'verdwijnen' als de investeringen in tijd, geld en energie beginnen te renderen. Integendeel: ze blijven in het verdere traject betrokken. Specifiek zal er in eerste instantie worden samengewerkt op het gebied van logistiek, materiaal en wedstrijdprogramma's waarbij het de bedoeling is steeds intenser samen te werken. De samenwerking richt zich vooral op de categorie nieuwelingen. Tijdens het crossseizoen rijden de renners van IKO-Crelan onder deze vlag. Vanaf het wegseizoen komen ze voor het WAC-team rijden. Op deze manier krijgen ze ook de kans om een uitgebreid wegprogramma met o.a. beker van België te rijden en kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Bij de nieuwelingen en junioren maken de renners van IKO-Crelan de volledige overstap naar de veldritacademie. Tijdens het wegseizoen rijden de nieuwelingen onder de vlag van WAC-team en worden bepaalde juniorenwedstrijden met een mixed team gereden, om zo het wegprogramma van beide ploegen te verrijken.

Het project gaat bovendien verder dan het veldrijden alleen maar geldt zowel in het veld als op de weg. De wegrenners van WAC-team blijven even belangrijk als de crossers. Meer nog, de samenwerking kan het wegprogramma nog aantrekkelijker maken door deelname aan een aantal meerdaagse wedstrijden in het buitenland.